Organisatie

Soil Smart is een samenwerking tussen twee bedrijven: Holag en Groeibalans. Beide hebben jarenlange ervaring met natuurbeheer, landbouw, bodemonderzoeken en beleid. De samenwerking is ontstaan vanuit het idee dat een gezonde bodem, gezonde natuur te bereiken is zonder chemische hulpmiddelen. Wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van de natuurlijke werkwijze van Soil Smart en wij vertalen het naar de praktijk.

Holag:
Het bedrijf is opgericht door Hans Hofland. De brede ervaringen, de ambitie voor goede en duurzame oplossingen zijn kernbegrippen voor het bedrijf. Met ruim dertig jaar ervaring in terreinbeheer, natuurinclusieve aanpak, en een bredere kijk op een gerichte aanpak zijn de tools. Circulair werken is een toekomst gerichte ambitie waar we veel energie is stoppen.
Voor meer informatie, kijk hier.

Groeibalans:
GroeiBalans is een bedrijf dat zich toelegt op het geven van onafhankelijk advies, scholing en uitvoeren van onafhankelijk onderzoek voor o.a agrarische ondernemingen die vooruitstrevend werken en op zoek zijn naar een zo natuurlijk mogelijke invulling van hun productie. Het zwaartepunt ligt hierbij in de plantaardige sector.
Voor meer informatie, kijk hier.

Andere samenwerkingspartners

We werken in Nederland met diverse partners samen die de zelfde visie hebben of bepaalde expertise. Afhankelijk van de opgave en waar in Nederland nemen we de partners mee in het project. De partners hebben de kennis in huis over onderzoek methode, bijvoorbeeld eDNA of techniek.

Indien het nodig is gaan we ook naar het buitenland. Samenwerking is iets wat we graag doen. Het is ons te doen om goede resultaten maar ook om de manier van werken te delen. Het systeem van Soil Smart is een perfecte methode om goede resultaten te krijgen, die erg vaak goedkoper en effectiever zijn dan andere.

%d bloggers liken dit: